Fonduri RegioTitlul proiectului: ,,Dezvoltarea capacităților de producție din cadrul SC RUL-GRUP SA’’

Denumirea beneficiarului: SC RUL-GRUP SA

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în diversificarea gamei de produse realizată de SC RUL- GRUP SA prin crearea unui flux de producție nou.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Crearea unui flux nou de producție prin achiziția a 3 echipamente (1 freza CNC, 1 strung CNC, 1 laser de sudură) și a unui program software (1 software tip CAM) în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

2. Scăderea impactului asupra mediului prin scăderea consumului de energie (achiziția unui panou solar pentru prepararea apei calde, înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile de producție cu becuri LED) și prin reducerea cantitșții de deșeuri la sursă și creșterea gradului de colectare prin recertificarea sistemului ISO 14001, în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

3. Eficientizarea administrării stocurilor prin achiziția unui soft tip ERP în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele:

1. 3 echipamente (1 freza CNC, 1 strung CNC, 1 laser de sudura) și un soft tip CAM livrate și puse în funcțiune.

2. Un panou solar achiziționat și montat, un sistem de iluminat refăcut, un sistem ISO 14001 recertificat.

3. Un soft tip ERP instalat.

Perioada de implementare: 01.04.2020-31.05.2022.

Valoarea totală a proiectului: 3.442.856,25 lei, din care 1.506.743,55 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 265.895,91 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

image-3

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro